De komende 15 tot 20 jaar gaat de Nederlandse samenleving qua samenstelling en bevolkingsopbouw veranderen. Het aantal senioren ouder dan 65 jaar zal sterk toenemen terwijl de beroepsbevolking daalt. De financiële mogelijkheden, gecombineerd met een verandering in de mentaliteit van de senioren, vragen om een andere benadering van de huisvesting van deze groep mensen. Het gaat om maatwerk, behoud van woonkwaliteit en service verlenen aan bewoners! Verandering van de zorgverlening is een logisch gevolg en kan op afroep door een specialist worden verzorgd. SolVast heeft het “Vitaal Wonen” concept ontwikkeld.

SolVast draagt met haar projecten bij aan het huisvesten van mensen tot op hoge leeftijd in hun buurt of stad, dichtbij alle voorzieningen. Wij geloven in het in stand houden van de eigen vertrouwde sociale structuur. SolVast komt tegemoet aan de sterk groeiende vraag naar kwalitatief goede woningen voor senioren op binnenstedelijke toplocaties. Wonen zoals u altijd gewoond hebt of altijd hebt willen wonen.

SolVast ontwikkelt voor senioren:

  • Toekomstbestendige woningen dichtbij voorzieningen
  • Zorgwoningen voor kleinschalige private verzorgingshuizen (ZZP 5 +) in combinatie met een langjarige huurovereenkomst van een solvabele huurder